Truyện Sáng Tác

Truyện Dịch

Tối Cường Hệ Thống
Hệ Thống Siêu Cấp Tông Môn
Vạn Cổ Tối Cường Tông
Vô Địch Đại Lão Sắp Xuất Thế
Toàn Cầu Luân Hồi: Chỉ Có Ta Biết Cốt Truyện
Huyền Huyễn Bắt Đầu Từ Hỗn Độn Thể
Ta Mỗi Ngày Nhận Một Hệ Thống Mới
Tiên Võ Đế Tôn (Chí Tôn Tiên Đế)
Ta Bị Vây Ở Cùng Một Ngày 1000 Năm
Bắt Đầu 10 Lần Rút Sau Đó Vô Địch
Khí Vũ Trụ

Chương 1073

Bắt Đầu Đánh Dấu Như Lai Thần Chưởng (Bản Dịch)
Ta Không Phải Là Đại Sư Bắt Quỷ
Ta Có Thể Lấy Ra Thuộc Tính
Xuyên Nhanh Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút
Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ
Siêu Cấp Thần Cơ Nhân (Dịch)
Bắt Đầu Ban Thưởng 100 Triệu Mạng
Tả Đạo Khuynh Thiên
Ba Nghìn Kiếm Giới (Bản Dịch)
Thả Nữ Phù Thủy Kia Ra (Bản Dịch)
Phần Mềm Treo Máy: Ta Bất Tri Bất Giác Liền Vô Địch (Bản Dịch)
Nhân Sinh Của Ta Có Thể Vô Hạn Mô Phỏng (Bản Dịch)
Huyền Huyễn: Ta! Bắt Đầu Sáng Tạo Thiên Cơ Lâu! (Bản Dịch)
Ta Sư Phụ Mỗi Đến Đại Nạn Mới Đột Phá (Bản Dịch)
Đánh Dấu Thành Thánh: Phát Hiện Lão Bà Lại Là Ma Đạo Nữ Đế (Dịch)
Điên Rồi ! Ngươi Xác Định Ngươi Là Ngự Thú Sư? (Dịch)
Võ Đạo Toàn Thuộc Tính (Bản Dịch)
Bị Dạy Dỗ Thành Thánh (Truyện Chữ)
Khủng Bố Sống Lại: Phu Nhân, Xin Tôn Trọng Nghề Nghiệp Của Ta (Dịch)
Toàn Dân Võng Du: Bắt Đầu Vô Hạn Điểm Kỹ Năng (Bản Dịch)
Vạn Cổ Tối Cường Tông
Đầu Bếp Tại Dị Giới
Trò Chơi Sinh Tồn: Khởi Đầu Mở Khóa Ngàn Tỉ Thiên Phú
Ta Là Vạn Cổ Chúa Tể
Toàn Cầu Luân Hồi: Chỉ Có Ta Biết Cốt Truyện
Huyền Huyễn Bắt Đầu Từ Hỗn Độn Thể
Ta Có Thể Truy Tung Vạn Vật
Võng Du Sống Cùng Mỹ Nữ
Ta Từ Trong Gương Xoát
Ta Có Hệ Thống Auto Tu Luyện
Hắc Điếm Thần Cấp
Ta Bị Vây Ở Cùng Một Ngày 1000 Năm
Bắt Đầu 10 Lần Rút Sau Đó Vô Địch
Xuyên Nhanh Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút
Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ
Bắt Đầu Ban Thưởng 100 Triệu Mạng
Ba Nghìn Kiếm Giới (Bản Dịch)
Thả Nữ Phù Thủy Kia Ra (Bản Dịch)