Đại Sư Huyền Học Là Học Bá

Đánh giá: 9.2/10 từ 43 lượt

Thư Hân kiếp trước làm người đoán mệnh, chuyện cô muốn làm nhất chính là kế thừa y bát sư phụ, đem huyền học phát dương quang đại.

Trời xui đất khiến, cô cùng học bá hệ thống trói định trở về tuổi nhỏ.

Hệ thống học bá: Đạt được khen thưởng cùng vinh dự tại trường hợp, có thể nhận được sách cổ thất truyền.

Hệ thống học bá: Đoạt giải các loại hoạt động ngoại khóa, âm nhạc, hài kịch nhận được khen thưởng một pháp khí.

Hệ thống học bá: Phát biểu văn chương, phát minh độc quyền, khen thưởng lớp học minh sư.

Từ đây, Thư Hân “Học học học, thay đổi sinh hoạt. ”

Thư Hân Thư Hân, người cũng như tên, thư thái thư thái.

Tóm tắt một câu: Học bá huyền học đại sư phấn đấu từng ngày.

Danh sách chương truyện Đại Sư Huyền Học Là Học Bá

Nhận xét của độc giả về truyện Đại Sư Huyền Học Là Học Bá

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook